Onewiwa เป็น wedding digital platform ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่งงาน

ประกอบด้วยเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และสื่อโซเชียลทุกช่องทาง

ทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลดี ๆ สำหรับการเตรียมตัวแต่งงาน

วันวิวาห์ (Onewiwa)

2521/10 ถนนลาดพร้าว, แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดบริการ: 08.30 - 17.30 น.

โทรศัพท์: 0-2798-6000 ต่อ 806, 807 แฟกซ์: 0-2798-6099 อีเมล: team@onewiwa.com